Перший проміжний тестовий іспит курсу JavaGR8 Summer Intensive

 
Время проведения
09
июля2017
Завершено

Описание


Теми, винесені на іспит:

  • Структура класу, шаблон Model-View-Contrоller;
  • Ключове слово static. Локальні змінні, зміні екземпляра и змінні класу;
  • Метод main(), аргументи в методі main(). Передавання  до методу в якості аргументів примітивів та посилань;
  • Типи методів, конструктори, перевантажені конструктори;
  • Перевантаження методів. API класу String.
  • Пакети, іmport, static import. Клас Math;
  • Ініціалізація змінних, в т.ч. локальних і об'єктних. Порядок ініціалізації, блоки ініціалізації;
  • Наслідування, відносини has-a, is-a. UML- діаграми, класи Calendar, GregorianCalendar, Date;
  • Модифікатори доступу

 

Прохідний бал - 37 із 60 можливих

* Тестуваня починається о 9-00