Макс ВолошинTeam Lead at OWOX

Украина

З 2010 займається професійною розробкою ПЗ. З 2013 року - тімлід команди розробки продукту в компанії OWOX. За участю Макса був здійснений перехід на мікросервісну архітектуру. У вільний час шукає можливість розробляти продукти ще якісніше та ефективніше. Закінчив факультет прикладної математики ДНУ.