Курс можно начать проходить в любое время

on demand

Уровень: beginner
Начать обучение
Java

JAVA – уже багато років найпопулярніша мова програмування у світі! Сьогодні на JAVA написано понад 26 % усіх існуючих програмних проектів, насамперед, Amazon, OpenOffice, Minecraft, Android.
Причини такої популярності є очевидними:
- мова порівняно проста у вивченні;
- продукти, розроблені на JAVA, можуть запускатись на будь-яких операційних системах;
- під час створення JAVA була врахована статистика найпоширеніших помилок програмістів, які важко виявити, та у структуру мови були закладені механізми, що запобігають виникненню таких помилок.
Курс складається з чотирьох модулів:
- основи структурного (процедурного) програмування на прикладі Java;
- основи об’єктного проектування на прикладі Java;
- Java-технології у межах вимог сертифікаційного іспиту Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer - 1Z0-851;
- технології Java SE7, SE8 у межах вимог сертифікаційного іспиту та основи Android-програмування.
 
Курс «Основи структурного Java-програмування» орієнтований на підготовку до здачі іспиту Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer, а програма курсу була схвалена Міністерством освіти та науки України. Після успішного завершення навчання ви будете здатні без проблем скласти іспит і отримати сертифікат Oraсle – путівку до світу високооплачуваних вакансій, «знак якості», що підтверджує кваліфікацію. Із сертифікатом від авторів JAVA ви зможете влаштуватись на посаду програміста навіть без досвіду роботи.

Цей курс є частиною 100-годинного марафону з вивчення JAVA!

Начать обучение можно по одному из этих тарифов:
Стань програмістом мови JAVA і створюй свої додатки на Android.
OurUsers

Для кого этот курс:

 • Для всех, кто хочет изучить язык программирования Java

 • Для всех, кто хочет углубить и систематизировать свои знания Java

 • Для Java-разработчиков, желающих подготовиться к сертификационному экзамену Oracle Certified Professional

Зачем Вам проходить этот курс:
01

Java - самый популярный и востребованный язык программирования в мире

02

Курс адаптирован к требованиям сертификационного экзамена Oracle Certified Professional

03

Программа курса одобрена Министерством образования и науки Украины

04

Курс даст вам практические навыки программирования на Java

Uniqueness
индивидуальный график
Проходить обучение можно по удобному для вас графику: в любое время в любом месте
опытный тренер
Курс ведут разработчики уровня SENIOR и LEAD с большим практическим опытом в программировании
Обсуждение в комьюнити
Кроме видео-уроков и вебинаров Вам доступен форум для обсуждения вопросов с однокурсниками и менторами
Сертификация и нанодиплом
При успешном прохождении курса вы получаете Нанодиплом от SmartMe University, а также можете пройти международную сертификацию Oracle
Гарантия
Если ВЫ успешно прошли наш курс и сдали международную сертификацию Oracle, но в течении 6-ти месяцев не смогли найти работу програмистом - мы вернем Вам деньги
CourseContents
01

Получите знания объектного проектирования и “внутренностей” Java-технологий

02

Будете готовы работать Java-разработчиком

После прохождения курса Вы:

03

Сможете самостоятельно освоить выполнение проектов на Android

05

Сможете перейти к изучению технологий Java Enterprise Edition (Java EE) и фреймворка Spring

04

Сможете сдать международную сертификацию Oracle Certified Professional

 
Программа курса:
 • Требования и список рекомендованной литературы
 • Линейные программы. Урок 1
 • Линейные программы. Урок 2
 • Линейные программы. Урок 3
 • Линейные программы. Урок 4
 • Линейные программы. Урок 5
 • Линейные программы. Урок 6
 • Алгоритмы c разветвлением. Урок 1
 • Алгоритмы c разветвлением. Урок 2
 • Алгоритмы c разветвлением. Урок 3
 • Алгоритмы c разветвлением. Урок 4
 • Алгоритмы c разветвлением. Урок 5
 • Циклы. Урок 1
 • Циклы. Урок 2
 • Циклы. Урок 3
 • Массивы. Урок 1
 • Массивы. Урок 2
 • Массивы. Урок 3
 • Массивы. Урок 4
 • Массивы. Урок 5
 • Структура класса, шаблон Model-View-Contrоller. Урок 1
 • Структура класса, шаблон Model-View-Contrоller. Урок 2
 • Структура класса, шаблон Model-View-Contrоller. Урок 3
 • Структура класса, шаблон Model-View-Contrоller. Урок 4
 • Структура класса, шаблон Model-View-Contrоller. Урок 5
 • Ключевое слово static. Локальные переменные, переменные экземпляра и переменные класса. Урок 1
 • Ключевое слово static. Локальные переменные, переменные экземпляра и переменные класса. Урок 2
 • Ключевое слово static. Локальные переменные, переменные экземпляра и переменные класса. Урок 3
 • Mетод main(), аргументы в методе main(). Урок 1
 • Передача в метод в качестве аргументов примитивов и ссылок. Урок 1
 • Передача в метод в качестве аргументов примитивов и ссылок. Урок 2
 • Передача в метод в качестве аргументов примитивов и ссылок. Урок 3
 • Передача в метод в качестве аргументов примитивов и ссылок. Урок 4
 • Типы методов, конструкторы, перегруженные конструкторы. Урок 1
 • Типы методов, конструкторы, перегруженные конструкторы. Урок 2
 • Типы методов, конструкторы, перегруженные конструкторы. Урок 3
 • Перегрузка методов. API класса String. Урок 1
 • Перегрузка методов. API класса String. Урок 2
 • Пакеты, іmport, static import. Класс Math. Урок 1
 • Пакеты, іmport, static import. Класс Math. Урок 2
 • Инициализация переменных, в т.ч. локальных и объектных. Порядок инициализации, блоки инициализации. Урок 1
 • Инициализация переменных, в т.ч. локальных и объектных. Порядок инициализации, блоки инициализации. Урок 2
 • Инициализация переменных, в т.ч. локальных и объектных. Порядок инициализации, блоки инициализации. Урок 3
 • Инициализация переменных, в т.ч. локальных и объектных. Порядок инициализации, блоки инициализации. Урок 4
 • Наследование, отношения has-a, is-a. UML- диаграммы, классы Calendar, GregorianCalendar, Date. Урок 1
 • Наследование, отношения has-a, is-a. UML- диаграммы, классы Calendar, GregorianCalendar, Date. Урок 2
 • Наследование, отношения has-a, is-a. UML- диаграммы, классы Calendar, GregorianCalendar, Date. Урок 3
 • Наследование, отношения has-a, is-a. UML- диаграммы, классы Calendar, GregorianCalendar, Date. Урок 4
 • Модификаторы доступа. Урок 1
 • Модификаторы доступа. Урок 2
 • Ключевое слово this. Урок 1
 • Ключевое слово this. Урок 2
 • Ключевое слово super. Класс Object. Урок 1
 • Ключевое слово super. Класс Object. Урок 2
 • Переопределение методов. Методы toString(),equals(). Урок 1
 • Переопределение методов. Методы toString(),equals(). Урок 2
 • Переопределение методов. Методы toString(),equals(). Урок 3
 • Полиморфизм. Covariant returns. Урок 1
 • Полиморфизм. Covariant returns. Урок 2
 • Ключевое слово final. Урок 1
 • Ключевое слово final. Урок 2
 • Приведение типов объектных переменных, оператор instanceof
 • Абстрактные классы. Урок 1
 • Интерфейсы. Урок 1
 • Интерфейсы. Урок 2
 • Интерфейсы. Урок 3
 • Интерфейсы Comparable, Comparator. Урок 1
 • Интерфейсы Comparable, Comparator. Урок 2
 • Интерфейсы Comparable, Comparator. Урок 3
 • Внутренние классы. Реализация множественного наследования. Урок 1
 • Внутренние классы. Реализация множественного наследования. Урок 2
 • Внутренние классы. Реализация множественного наследования. Урок 3
 • Внутренние классы. Реализация множественного наследования. Урок 4
 • Класс Arrays. Урок 1
 • Класс Arrays. Урок 2
 • Класс Arrays. Урок 3
 • Интерфейсы Collections, List. Класс ArrayList. Урок 1
 • Интерфейсы Collections, List. Класс ArrayList. Урок 2
 • Интерфейсы Collections, List. Класс ArrayList. Урок 3
 • Интерфейсы Collections, List. Класс ArrayList. Урок 4
 • Основы работы с графическим фреймворком JavaFX. Урок 1
 • Основы работы с графическим фреймворком JavaFX. Урок 2
 • Оператор работы с массивами foreach. Урок 1
 • Оператор работы с массивами foreach. Урок 2
 • Операторы управления break, continue. Урок 1
 • Обработка исключений. Урок 1
 • Обработка исключений. Урок 2
 • Обработка исключений. Урок 3
 • Обработка исключений. Урок 4
 • Обработка исключений. Урок 5
 • Обработка исключений. Урок 6
 • Обработка исключений. Урок 7
 • Особенности работы с классом String и классами-оболочками
 • Обработка текстовых данных. Урок 1
 • Обработка текстовых данных. Урок 2
 • Обработка текстовых данных. Урок 3
 • Обработка текстовых данных. Урок 4
 • Ввод-вывод данных в Java SE. Урок 1
 • Ввод-вывод данных в Java SE. Урок 2
 • Ввод-вывод данных в Java SE. Урок 3
 • Ввод-вывод данных в Java SE. Урок 4
 • Фреймворк коллекций - наборы. Урок 1
 • Фреймворк коллекций - наборы. Урок 2
 • Фреймворк коллекций - наборы. Урок 3
 • Фреймворк коллекций - очереди
 • Фреймворк коллекций - отображения. Урок 1
 • Фреймворк коллекций - отображения. Урок 2
 • Фреймворк коллекций – хеш-отображения. Урок 1
 • Фреймворк коллекций – хеш-отображения. Урок 2
 • Обобщения. Урок 1
 • Обобщения. Урок 2
 • Обобщения. Урок 3
 • Обобщения. Урок 4
 • Обобщения. Урок 5
 • Перечисления
 • Работа с аргументами переменной длины. Урок 1
 • Работа с аргументами переменной длины. Урок 2
 • Основы многопоточного программирования в Java SE. Урок 1
 • Основы многопоточного программирования в Java SE. Урок 2
 • Основы многопоточного программирования в Java SE. Урок 3
 • Основы многопоточного программирования в Java SE. Урок 4
 • Основы многопоточного программирования в Java SE. Урок 5
 • Основы многопоточного программирования в Java SE. Урок 6
Нанодиплом

Нанодиплом является свидетельством не только высококлассных практических навыков, но и подтверждением уровня обучения в соответствии с современными требованиями и тенденциями

Diploma
Trainers
Сергій Ищеряков
 
FAQ
Для курса "JAVAGR8" был выбран формат проведения on-demand. Таким образом видео-уроки, тесты к ним и форум курса будут доступны на сайте все время. Что касается вебинаров, то они интерактивны и не предполагают записи. На них Вы в онлайн-режиме можете лично от тренера прослушать заявленную тему и задать интересующие Вас вопросы. С содержанием вебинаров к этому и другим курсам можно ознакомиться во вкладке "Вебинары" http://smartme.university/webinar/).
- Пакет "Базовый" - включает в себя доступ ко всем видео-урокам курса и тестам к ним, а так же к форуму.Виды бандлов (тарифных пакетов): - Пакет "Сертифицированный" включает в себя все составляющие "Базового" пакета + предполагает доступ к вебинарам и получение электронного сертификата о прохождении курса (в случае успешной сдачи финального теста). Сертификат будет доступен в Вашем личном кабинете пользователя (его можно будет скачать и распечатать). - Пакет "Микродиплом" - включает в себя все составляющие "Сертифицированного" пакета + предполагает написание экзаменационного проекта (проверяемого тренером курса) в случае успешной сдачи которого Вы сможете получить распечатанный совместный Микродиплом SmartMe University с печатью факультета кибернетики КНУ им Т.Г. Шевченко.
Поскольку курс бессрочный, свою нагрузку Вы можете определять самостоятельно в зависимости от уровня подготовки и количества свободного времени. Мы рекомендуем просматривать 2 урока в неделю, сразу после просмотра уроков выполнять тесты и оперативно выносить интересующие темы/ вопросы на форум.
Апгрейдить уровень своего абонемента (тарифного плана) возможно в любое время, доплатив разницу в цене бандлов (тарифных планов).
Длительность вебинара - 2.5 часа. Из них два часа отводится на подачу материала в рамках заявленной темы вебинара и полчаса на сессию вопрос-ответ (так же в рамках темы вебинара).
Апгрейдить уровень своего абонемента (тарифного плана) возможно в любое время, доплатив разницу в цене бандлов (тарифных планов).
Рецензия кафедры кибернетики КНУ им. Т.Г. Шевченко - свидетельствует о том, что программа курса, система оценивания и структура заданий для самостоятельного выполнения была изучена и одобрена одним из ведущих ВУЗов Украины выпускающих ИТ специалистов. Наше обучение качественное, имеет практическую направленность и повышает профессиональный уровень и ценность специалистов на рынке труда.
Сертификат - генерируется системой автоматически после успешного прохождения курса и сдачи финального тестирования. Онлайн-версия сертификата доступна в кабинете пользователя, его можно скачать, распечатать или поделиться им в социальных сетях. Микродиплом - выдается исключительно при успешной сдаче экзаменационного проекта. Микродиплом печатается в полиграфии на специальном фирменном бланке, визируется подписями тренеров курса и печатью кафедры кибернетики КНУ им. Т.Г. Шевченко.
Зарегистрироваться на курс
Reviews
Спасибо. В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер
Остались вопросы?
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер